Psychotherapiepraktijk Scharwächter

Visie op de psychotherapeutische behandeling
Psychotherapiepraktijk Scharwächter wil op humanistische wijze de psychische en geestelijke gezondheid en de sociale omgang van mensen optimaliseren. Psychotherapiepraktijk Scharwächter behandelt psychische en psychiatrische problematiek om te komen tot optimaal psychisch welzijn en welbevinden van cliënten, rekening houdend met de sociale, maatschappelijke en culturele context. Dit doet zij middels psychotherapie. De psychotherapie is gericht op vermindering van de psychische en/of psychiatrische klacht, indien mogelijk en gewenst te komen tot duurzame persoonsverandering en verbetering van de sociale omgang. De psychotherapie is gericht op het verminderen van de lijdenslast, het vergroten van psychische draagkracht, het ontplooien van optimale zelfontwikkeling en sociale ontwikkeling: optimaal het psychische, sociale en geestelijke potentieel te actualiseren en die de persoon te worden die hij is in de omstandigheden. In de psychotherapie wordt ook het gedragsbehoud aangeleerd om de kans op terugval of symptoomverschuiving zo klein mogelijk te houden.


Toepassing

Psychotherapiepraktijk Scharwächter wil de visie toepassen op alle facetten die de Geestelijke Gezondheidszorg te bieden heeft.  Praktisch gezien biedt de psychotherapiepraktijk ambulant psychotherapie en psychologische behandelingen voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen. Er bestaat de mogelijkheid voor individuele psychotherapie, partnerrelatietherapie en gezinstherapie. De behandelingen zijn op wetenschap gefundeerd, evidence based practice en practice based evidence, waarbij wordt uitgegaan van landelijke zorgstandaarden, behandelrichtlijnen, protocollen en de richtlijnen van de beroepsgroepen GGZ. Daarnaast biedt de praktijk hulp voor psychisch herstel bij arbeidsgerelateerde problematiek.

LOGO GGZS compleet
Klik op logo voor de samenwerkingspartner