Arbeidspsychologie

Arbeids-en-organisatiepsychologie

 

De arbeidspsychologie staat organisatorisch los van GGZ Scharwächter en valt buiten de vergoede zorg van Psychotherapiepraktijk Scharwächter.

Hulp bij ziekteverzuim en preventie van verzuim
Psychische problemen zijn een belangrijke oorzaak voor ziekteverzuim. In Nederland kan naar schatting een derde van het aantal arbeidsongeschikten aan psychische klachten worden toegeschreven. Het gaat daarbij vaak om psychische problemen die in relatie tot het werk zijn ontwikkeld. Hierbij kan worden gedacht aan communicatie-, omgangs- of organisatorische problemen, conflicten, te weinig grenzen trekken, te hoge eisen aan zichzelf stellen, te hoge verantwoordelijkheid op zich nemen of motivatieproblemen.
In veel gevallen spelen ook privéproblemen een rol. Relationele spanningen, verlies van een dierbare, chronische ziekte of een operatie kunnen psychische klachten geven en het werken bemoeilijken of tot ziekteverzuim leiden. Het is ingrijpend om niet meer te kunnen werken vanwege psychische klachten. De meeste mensen die ermee worden geconfronteerd, hadden nooit gedacht dat zij ooit in zo’n situatie terecht zouden kunnen komen. Vaak gaan de psychische problemen dan ook gepaard met een gevoel van falen. Zonder goede begeleiding nemen de problemen meestal toe. Bij goede en tijdige begeleiding kunnen de meeste mensen adequaat worden geholpen en weer sneller en duurzamer terugkeren naar hun werk of het verzuim kan zelfs  helemaal worden voorkomen. Arbeidspsychologie is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met arbeidsgerelateerde psychische problematiek en heeft ruime ervaring in verschillende arbeidssectoren zoals zorg, onderwijs, het MKB, productie en overheid.

Burn-out 
Veel mensen die om psychische redenen arbeidsongeschikt zijn, hebben klachten die passen bij burn-out. Iedere persoon is verschillend en dus zullen de burn-out verschijnselen ook van persoon tot persoon verschillen. Vermoeidheid of uitputting staat meestal op de voorgrond en daarnaast kunnen onder meer de volgende klachten voorkomen: een gevoel van onrust, gespannenheid, angst, concentratie- en geheugenproblemen, slaapproblemen, hoofdpijn,  prikkelbaarheid, lusteloosheid, initiatiefloosheid, piekeren en somberheid. Een burn-out ontstaat niet van de ene op de andere dag. Er kan een aanloop van jaren zijn. Er is meestal niet één oorzaak, meestal zijn er meerdere factoren aan te wijzen die uiteindelijk tot de burn-out hebben geleid.

Andere psychische klachten
Daarnaast kunnen andere psychisch klachten tot ziekteverzuim leiden zoals psychosomatische klachten, depressie, dwang, overmatig zorgen maken, piekeren, angst, paniekaanvallen, trauma’s, sub-assertiviteit, perfectionisme, faalangst, negatief zelfbeeld.

Lichamelijke klachten 
Vaak gaan psychische klachten met lichamelijke klachten gepaard. Veel voorkomende klachten bij burn-out zijn een ‘vastzittende’ nek, stijve spieren in de schouders, rugklachten of een algeheel matige lichamelijke conditie. Speciaal voor mensen die psychische én lichamelijke klachten ervaren, kan de psychologische behandeling met fysiotherapie worden aangevuld.
Het kan ook zijn dat juist lichamelijke klachten op de voorgrond staan en dat juist deze lichamelijke klachten al jaren de oorzaak zijn van herhaaldelijk kort of langduriger verzuim. Vaak spelen dan op de achtergrond ook psychische factoren een rol. Steeds weer last hebben van die rug of nek, of altijd ergens pijn hebben kan leiden tot moedeloosheid of prikkelbaarheid. Soms worden mensen ook bang om te bewegen waardoor de klachten uiteindelijk misschien erger worden. In deze gevallen kan een fysiotherapeutische behandeling aangevuld worden met psychologische begeleiding. Wij werken voor de behandeling van de lichamelijke klachten nauw samen met de fysiotherapiepraktijken in Gezondheidscentrum Arnhem Noord, Medisch Centrum Loovelden Huissen en vanaf 2015 Gezondheidscentrum Meijhorst Nijmegen.

Werkwijze
Nadat u bent aangemeld vindt er een intake plaats. De intake bestaat uit één of twee gesprekken van 50 minuten, eventueel aangevuld met psychologisch testonderzoek. Daarna wordt een behandelvoorstel gedaan, worden de doelen besproken en wordt een prognose met betrekking tot werkhervatting gegeven. Indien u als cliënt akkoord gaat met dit voorstel en uw verwijzer ook akkoord is, kan de behandeling beginnen. Een behandeling duurt, afhankelijk van de problematiek en de frequentie van de gesprekken, één tot enkele maanden. Tijdens de behandeling vinden evaluaties plaats waarbij met u wordt gekeken of de behandeling naar wens verloopt en of er misschien iets moet worden veranderd. Als het mogelijk is dan zal er ook een ‘driegesprek’ plaatsvinden, tussen psycholoog, werknemer en leidinggevende om de doelen, en verwachtingen van de behandeling en de werkopbouw te bespreken. Het is voor u belangrijk om te weten dat wij uw privacy respecteren. We zullen geen vertrouwelijke informatie aan uw leidinggevende, werkgever of verzekeraar verstrekken zonder uw schriftelijke toestemming. Het is gebruikelijk dat na de behandeling nog een follow-up volgt.

Kosten 
De kosten voor de behandeling worden door u zelf of uw verwijzer (werkgever) vergoed.

Aanmelding 
Uw werkgever, inkomensverzekeraar of bedrijfsarts kan u naar ons verwijzen maar u kunt ook zelf contact met ons opnemen. U kunt hiervoor contact opnemen met:

       Marjolein Lammers
 m.lammers@ggzscharwachter.nl
06-41602137