Arbeidspsychologie

Arbeids-en-organisatiepsychologie

 

De arbeidspsychologie van Scharwächter staat organisatorisch los van GGZ Scharwächter en valt buiten de vergoede zorg van Psychotherapiepraktijk Scharwächter.

Hulp bij ziekteverzuim en preventie van verzuim
Psychische problemen zijn een belangrijke oorzaak voor ziekteverzuim. In Nederland kan naar schatting een derde van het aantal arbeidsongeschikten aan psychische klachten worden toegeschreven. Het gaat daarbij vaak om psychische problemen die in relatie tot het werk zijn ontwikkeld. Hierbij kan worden gedacht aan communicatie-, omgangs- of organisatorische problemen, conflicten, te weinig grenzen trekken, te hoge eisen aan zichzelf stellen, te hoge verantwoordelijkheid op zich nemen of motivatieproblemen.
In veel gevallen spelen ook privéproblemen een rol. Relationele spanningen, verlies van een dierbare, chronische ziekte of een operatie kunnen psychische klachten geven en het werken bemoeilijken of tot ziekteverzuim leiden. Het is ingrijpend om niet meer te kunnen werken vanwege psychische klachten. De meeste mensen die ermee worden geconfronteerd, hadden nooit gedacht dat zij ooit in zo’n situatie terecht zouden kunnen komen. Vaak gaan de psychische problemen dan ook gepaard met een gevoel van falen. Zonder goede begeleiding nemen de problemen meestal toe. Bij goede en tijdige begeleiding kunnen de meeste mensen adequaat worden geholpen en weer sneller en duurzamer terugkeren naar hun werk of het verzuim kan zelfs  helemaal worden voorkomen. Arbeidspsychologie is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met arbeidsgerelateerde psychische problematiek en heeft ruime ervaring in verschillende arbeidssectoren zoals zorg, onderwijs, het MKB, productie en overheid.

Burn-out 
Veel mensen die om psychische redenen arbeidsongeschikt zijn, hebben klachten die passen bij burn-out. Iedere persoon is verschillend en dus zullen de burn-out verschijnselen ook van persoon tot persoon verschillen. Vermoeidheid of uitputting staat meestal op de voorgrond en daarnaast kunnen onder meer de volgende klachten voorkomen: een gevoel van onrust, gespannenheid, angst, concentratie- en geheugenproblemen, slaapproblemen, hoofdpijn, prikkelbaarheid, lusteloosheid, initiatiefloosheid, piekeren en somberheid. Een burn-out ontstaat niet van de ene op de andere dag. Er kan een aanloop van jaren zijn. Er is meestal niet één oorzaak, meestal zijn er meerdere factoren aan te wijzen die uiteindelijk tot de burn-out hebben geleid.

Andere psychische klachten
Daarnaast kunnen andere psychisch klachten tot ziekteverzuim leiden zoals psychosomatische klachten, depressie, dwang, overmatig zorgen maken, piekeren, angst, paniekaanvallen, trauma’s, sub-assertiviteit, perfectionisme, faalangst, negatief zelfbeeld.

Lichamelijke klachten 
Vaak gaan psychische klachten met lichamelijke klachten gepaard. Veel voorkomende klachten bij burn-out zijn een ‘vastzittende’ nek, stijve spieren in de schouders, rugklachten of een algeheel matige lichamelijke conditie. Speciaal voor mensen die psychische én lichamelijke klachten ervaren, kan de psychologische behandeling met fysiotherapie worden aangevuld.
Het kan ook zijn dat juist lichamelijke klachten op de voorgrond staan en dat juist deze lichamelijke klachten al jaren de oorzaak zijn van herhaaldelijk kort of langduriger verzuim. Vaak spelen dan op de achtergrond ook psychische factoren een rol. Steeds weer last hebben van die rug of nek, of altijd ergens pijn hebben kan leiden tot moedeloosheid of prikkelbaarheid. Soms worden mensen ook bang om te bewegen waardoor de klachten uiteindelijk misschien erger worden. In deze gevallen kan een fysiotherapeutische behandeling aangevuld worden met psychologische begeleiding.

Werkwijze
Na aanmelding vindt er een intake plaats. Daarna wordt een behandelvoorstel gedaan, worden de doelen besproken en wordt een prognose met betrekking tot werkhervatting gegeven. Indien de werknemer akkoord gaat met dit voorstel dan kan de behandeling beginnen. Tijdens de behandeling vinden er met de werknemer evaluaties plaats waarbij de arbeidspsycholoog met de werknemer kijkt of de behandeling naar wens verloopt en of er misschien iets dient te veranderen. Indien nodig dan zal met toestemming van de werknemer er ook een ‘driegesprek’ plaatsvinden tussen arbeidspsycholoog, werknemer en leidinggevende om de doelen, verwachtingen van de behandeling en de werkopbouw te bespreken. Aan het eind van de behandeling vindt een eindevaluatie plaats.

Privacy
De arbeidspsychologen van Psychotherapiepraktijk Scharwächter houden zich aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en werken conform het privacystatement dat op de website staat vermeld. Scharwächter verstrekt geen vertrouwelijke informatie aan leidinggevenden, werkgevers, verzekeraars of anderen verstrekt zonder de schriftelijke toestemming van de werknemer.

Beroepscode
De psychologen van Scharwächter Arbeidspsychologie zijn lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dit betekent dat zij gehouden zijn aan de beroepscode van psychologen. Het is een kwaliteitswaarborg. Voor meer informatie, zie de website van het NIP.

Kosten 
De kosten voor de behandeling worden door u zelf of uw verwijzer (werkgever) vergoed.

Aanmelden
Uw werkgever, inkomensverzekeraar of bedrijfsarts kan u naar ons verwijzen maar u kunt ook zelf contact met ons opnemen. U kunt hiervoor contact opnemen met:

       Marjolein Lammers
 m.lammers@ggzscharwachter.nl
06-41602137

Werknemers van ZZG Zorgroep en Driestroom dienen zich aan te melden via dit aanmeldformulier.