Contact

Locatie Bemmel

Parksingel 135, 6681 ND, Bemmel


Wachttijd

Laatste update: 02-12-2021


Nieuw aanmeldingen
Peter en Brigitte Scharwächter hebben op dit moment geen ruimte voor het aannemen van nieuwe cliënten.

Aanmelden arbeidspsychologie
Werknemers van ZZG Zorgroep en Driestroom kunnen zich wél aanmelden via dit aanmeldformulier.

Aanmeldwachttijd (voor alle hoofddiagnosegroepen)
De aanmeldwachttijd geeft aan hoe lang de wachttijd na aanmelding is tot het intakegesprek plaatsvindt.

Aangemeld vóór 1 december 2021
De wachttijd voor behandeling bij Psychotherapiepraktijk Scharwächter voor de personen die zich voor 1 december 2021 hebben aangemeld is 10 weken voor locatie Bemmel.

Behandelwachttijd (voor alle hoofddiagnosegroepen)
De behandelwachttijd geeft aan hoe lang de wachttijd na het intakegesprek is tot de behandeling plaatsvindt.
GGZ Scharwächter hanteert geen wachttijd tussen start intake en start behandeling. De behandelwachttijd is dus nul weken.

Wachttijd afhankelijk van zorgverzekeraar: nee.

Wachtlijstbemiddeling:
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en dat binnen tien weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Netwerk
Het kan zijn dat u na aanmelding bij Psychotherapiepraktijk Scharwächter, vanwege bijvoorbeeld de wachttijd of voor het zorgaanbod, verwezen wordt naar instellingen waar de Psychotherapiepraktijk Scharwächter een samenwerking mee heeft, 1nP of GGZ Scharwächter. Dit gaat altijd in overleg met u. De verschillende instellingen werken allemaal met een eigen Kwaliteitsstatuut, waaronder een eigen klachtenbehandeling.

1nP

Psychotherapiepraktijk Scharwächter is aangesloten bij Stichting 1nP, een gecertificeerde netwerkorganisatie van zelfstandige ggz-professionals die ambulante behandeling bieden aan volwassen cliënten. 1nP werkt conform de eisen van een eigen Kwaliteitsstatuut. Meer informatie vindt u op de website van 1nP of vraag het na bij uw behandelaar.

Vragen
Heeft u vragen over de wachttijd dan kunt u contact met ons opnemen.