E-health

Wat is e-health?
E-health is digitale hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg waarmee de cliënt op elke gewenst moment kan werken. E-health geeft informatie over, de omgang met en de behandeling van psychologische problemen en klachten. Het voordeel is dat thuis met de eigen computer, laptop of mobiel aan herstel van de psychologische problemen en klachten kan worden gewerkt. E-health is een aanvulling op de face-to-face psychotherapiegesprekken en kan daarin worden meegenomen. Psychotherapiepraktijk Scharwächter maakt gebruik van (gevalideerde) e-health modules van Embloom.

Digitaal consult
Voor cliënten bestaat de mogelijkheid om een digitaal consult af te kunnen nemen.

Modules
Bij Psychotherapiepraktijk Scharwächter kan de behandelaar e-health-behandelingen aan de cliënt aanbieden. Het e-health-platform bij Psychotherapiepraktijk Scharwächter biedt blended behandelmodules en zelfhulpmodules, wat zowel face-to-face sessies als digitale modules inhoudt. De behandelaar en de cliënt kunnen tijdens de behandeling zowel een volledige module als enkele onderdelen van modules inzetten. In de modules wordt veel gebruik gemaakt van videomateriaal om de toegankelijkheid voor cliënten te vergroten. In deze video’s komen zowel behandelaren als cliënten aan het woord.

Psycho-educatie
Naast de psycho-educatie van de behandelaar zijn van de meest voorkomende psychische stoornissen en klachten videomaterialen en gemakkelijk leesbare teksten ontwikkeld. Voor de video’s zijn zorgprofessionals geïnterviewd. Zij gaan in op vragen als ‘wat houdt de stoornis in’, ‘wat zijn de verschijnselen’, en ‘welke behandelmethoden zijn er’. Experts binnen de verschillende psychotherapievormen geven uitleg over wat de betreffende behandelmethode inhoudt. Cliënt kan met behulp van deze psycho-educatie binnen het platform in hun ingelogde e-health-omgeving informatie inwinnen die hen helpt bij het begrijpen van hun klachten en de manier waarop deze kunnen worden verholpen.

Oefeningen
In psychotherapieën als de cognitieve gedragstherapie, schematherapie, mindfulness, acceptance and commitment therapy, oplossingsgerichte therapie en positieve psychologie vormt de inzet van oefeningen een belangrijk onderdeel van deze behandelmethoden die digitaal met uitleg in e-health beschikbaar zijn.

Dagboeken
In psychotherapie kan voor de behandeling van dagboeken worden gebruikt. Bij de e-health kan de cliënt gebruik maken van digitale dagboeken waarin cliënt gebeurtenissen, zijn gedachten, gevoelens, gedragingen en ervaringen daarover registeren om te verwerken en ervan te leren. Er is onder andere keuze uit een gedachtendagboek, stemmingsdagboek, angstdagboek, alcoholdagboek en stressdagboek.

Chatfunctie
De e-health biedt tevens de mogelijkheid om berichten naar de behandelaar te versturen via chat zodat er tussen de gesprekken door laagdrempelig met elkaar kan worden gecommuniceerd.

Links naar digitale zelfhulp websites/apps
Ook kunt u via zelfhulp websites/apps informatie inwinnen en aan de slag met uw klachten. Zie hieronder een aantal voorbeelden:

New Health Collective: 
MinderDrinken is een anonieme online cursus voor volwassenen die zelfstandig hun alcoholgebruik willen minderen.
Psyfit is een cursus in de vorm van een app waarmee je je mentale conditie traint.
Kleurjeleven is een online cursus voor volwassenen om zelfstandig of met begeleiding depressieve klachten aan te pakken.

Het Trimbosinstituut
Grip op je dip voor jongeren van 16 – 25

Jellinek
Internetbehandelingen voor lichte verslavingsproblematiek