Klachtenbehandeling

Klachtenbehandeling Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 

Wat valt niet onder de Wkkgz?

Klachten die betrekking hebben op: andere settings, op behandeling onder de Jeugdwet (cliënten tot 18 jaar, die de behandeling vergoed krijgen via de gemeente) of op het leveren van rapportages aan derden.

Mocht u een probleem hebben met het handelen van uw behandelaar bij Psychotherapiepraktijk Scharwächter dan wordt verwacht dat u dit eerst zelf met uw therapeut probeert op te lossen. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden dan bestaat er de mogelijkheid om een beroep te doen op de klachtenregelingen van de beroepsverenigingen waarbij de therapeut is aangesloten.

Voor een klachtbehandeling die betrekking heeft op de behandeling vanuit de Psychotherapiepraktijk Scharwächter, dan kunt u terecht bij landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP). De LVVP maakt gebruik van de professionele klachtenfunctionarissen van Klacht&Company. De klachtenfunctionaris neemt binnen twee werkdagen contact met u op. U kunt de klachtenfunctionaris ook zelf bellen: tel. (088) 234 16 06.  Als u een klacht wil indienen dan vult u het klachtenformulier LVVP-klachtenformulier in. Meer informatie hierover vindt u op de website van de LVVP.

De geschillencommissie via de LVVP
Is uw klacht daarmee niet verholpen? Of kan in uw situatie niet van u worden verwacht dat u de klacht met uw behandelaar en/of de klachtenfunctionaris bespreekt? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan De Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. Deze geschillencommissie doet een bindende uitspraak.

Mocht u bij 1nP of GGZ Scharwächter in behandeling zijn, deze instellingen hebben een eigen klachtenbehandeling.