LVVP Visitatie

Peter Scharwächter is in 2018 LVVP gevisiteerd. De visitatiecertificaat van de LVVP is 5 jaar geldig en daarmee geldig tot 31 december 2023.  Het doel van een visitatie is het op gang brengen van een verbeterproces, het verhogen en waar nodig aanscherpen van de kwaliteit.