Resultaat en tevredenheid

Psychotherapiepraktijk Scharwächter meet het effect van de behandeling: zijn de klachten daadwerkelijk verminderd, hoe was het verloop van de behandeling en is de cliënt tevreden over het behandelcontact en de behandelrelatie? Deze meting heet Routine Outcome Monitoring. Psychotherapiepraktijk Scharwächter gebruikt voor cliënten boven 18 jaar de resultaatmeting de OQ-45 en voor de tevredenheidsmeting de CQI-GGZ-VZ-AMB tot en met 1 december 2020 en de vernieuwde versie CQI-GGZ-VZ-AKWA (vanaf 2 december 2020). De behandelaar bespreekt aan de hand van de uitkomsten van de metingen samen met de cliënt, de voortgang van de behandeling en kan bijsturen. De resultaatmeting vindt in ieder geval plaats aan het begin van de behandeling en één aan het einde ervan.

Van de periode van 1 januari 2020 tot/met 1 december 2020 zijn de volgende tevredenheidcijfers gemeten met de CQI-GGZ-VZ-AMB:​

Welk rapportcijfer geven onze cliënten gemiddeld aan de behandeling in 2019?
Schaal: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resultaat: 8.5 (van 10)

Bejegening (gemiddelde score van de twee vragen: heeft uw behandelaar u serieus genomen en heeft u behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uitgelegd?)
Schaal: Nooit-soms-regelmatig-meestal-altijd (1-5)
Resultaat: 4.7 (van 5) 

Uitvoering behandeling (gemiddelde score op twee vragen: is de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten geweest en is de behandeling naar uw wens uitgevoerd?)
Schaal: nee, helemaal niet – een beetje – deels – grotendeels – ja, helemaal (1-5)
Resultaat: 4.4 (van 5) 

Samen beslissen
Gemiddelde score dat de cliënten vinden dat zij voldoende informatie krijgen over behandelingsmogelijkheden die aan de klacht zijn gekoppeld, dat er door regelmatige evaluaties en beschikbare resultaatgerichte informatie voldoende gezamenlijke beslismomenten zijn, dat er afstemming over wederzijdse verwachtingen is en dat de informatie over zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning en/of patiëntenverenigingen.
Schaal: nee, helemaal niet – een beetje – deels – grotendeels – ja, helemaal (1-5)
Resultaat: 4.0 (van 5)

Verder kan de cliënt de behandeling van Psychotherapiepraktijk Scharwächter op Zorgkaart Nederland waarderen.

DIS
Wat is Dis?
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) van de overheid ontvangt en beheert alle gegevens over zorgtrajecten in de ziekenhuiszorg, gespecialiseerde ggz, basis-ggz en forensische zorg in het landelijke dbc-informatiesysteem (DIS). Dit zijn gegevens uit de basisregistratie van zorgaanbieders over de geleverde en gedeclareerde zorg.

Waarom de overheid DIS-data verzamelt?
Het is door de overheid wettelijk bepaald dat er anonieme informatie over de cliënten wordt doorgegeven aan een landelijk systeem van de overheid (DIS). Een helder zicht op verleende zorg maakt het medisch handelen en de bekostiging daarvan duidelijker voor de zorgaanbieder, de zorgverzekeraar, de patiënt en de overheid. De gegevens die in het DIS verzameld worden, zijn voor de overheid van groot belang voor het volgen van zorgmarktontwikkelingen en de doorontwikkeling van zorgprestaties. Zo kunnen deze zorgprestaties ook in de toekomst blijven aansluiten op inzichten en ontwikkelingen in de dagelijkse zorgpraktijk.

Wat betekent dit voor uw persoonlijke gegevens?
Dit betekent dat Psychotherapiepraktijk Scharwächter wettelijk verplicht is anoniem uw geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, woonsituatie en diagnose via DIS aan de NZa te leveren. Uw naam en geboortedatum worden niet doorgegeven. U kunt via een privacyverklaring de diagnosegegevens niet laten doorgeven. Deze verklaring wordt dan door zowel u als uw behandelaar ondertekent.