Vergoeding

Vergoeding vanuit de basisverzekering

De psychotherapie wordt vanuit de basisverzekering  vergoed. Psychotherapiepraktijk Scharwächter heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Eigen risico
Vergoeding in de GBGGZ en SGGZ valt onder het wettelijk verplichte eigen risico dat u zelf moet betalen en dat uw zorgverzekeraar eerst met u verrekent voordat de zorg vanuit het basispakket wordt vergoed. In 2017 is het eigen risico vanaf achttien jaar € 385 per persoon.

Basis GGZ of Specialistische GGZ
De huisarts kan verwijzen voor een klachtgerichte behandeling in de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ) en psychotherapie in de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). De GBGGZ kan op indicatie worden voorgezet in de SGGZ.

Verzekerde en niet verzekerde psychologische behandelingen 
Niet alle psychologische problemen worden vanuit de basisverzekering vergoed. Na de intakefase zal moeten blijken dat er sprake is van door de zorgverzekeraar vergoede problemen zoals angst, depressie, autistismespectrumproblemen, ADHD, tics, psychosomatische problemen, dissociatieve problemen, eetproblemen, impulsproblemen, persoonlijkheidsproblemen.

De volgende interventies zijn wettelijk uitgesloten van de basisverzekering, tenzij er primair sprake is van een andere hoofddiagnose zoals depressie, angst, persoonlijkheidsproblematiek et cetera.  De behandeling van deze problemen worden niet uit het basispakket vergoed:

  • Burn-out
  • Partnerrelatieproblematiek
  • Rouwverwerking
  • Seksuologische problemen

In geval van twijfel kun u bij de aanmelding of met de behandelaar overleggen.

Facturatie 
De factuur wordt bij de gecontracteerde zorg van Psychotherapiepraktijk Scharwächter rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend.