Aanmeldformulier kinderen en jeugdigen

Aanmeldformulier kinderen en jeugdigen - niet vergoede Jeugd GGZ
Straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats
Indien beide ouders ouderlijk gezag hebben ontvangt ouder 2, de ouder die niet de aanmelding heeft gedaan, een toestemmingsverklaring om toestemming te geven voor de behandeling voor het kind tot 16 jaar. Vraag bij eenhoofdig ouderlijk gezag een verklaring op via: https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/uittreksel-uit-gezagsregister
*contact- en persoonsgegevens van de cliënt zijn noodzakelijk voor een complete aanmelding.