Chronische pijnklachten (MER)

 

Psychotherapiepraktijk Scharwächter maakt onderdeel uit van het Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatiezorg (MER). Wanneer de cliënt chronische pijnklachten ervaart kan dit het dagelijkse leven enorm beïnvloeden. Het leven van de cliënt, maar ook van de mensen in de directe omgeving. Zowel thuis als op het werk. Gelukkig zijn er mogelijkheden tot verlichting en behandeling. Samen met de cliënt zet het team van Medisch Centrum Loovelden in Huissen de mogelijkheden van MER op een rij.

Kosten vergoed
Het onderzoek en de behandeling door het pijnteam vallen onder een driejarige pilot (proef) van de zorgverzekeraars. Deze pilot heet Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie (MER).
Normaal wordt deze manier van werken waarbij meerdere disciplines samenwerken niet vergoed in de eerste lijn. Goed nieuws is dat zorgverzekeraars de MER wel vergoeden vanuit de
zorgverzekering. Hierbij geldt voor de cliënt wel het eigen risico van de zorgverzekering.

Meer informatie over deze revalidatiezorg staat in de flyer MER en/of de cliënt kan voor het aanmelden voor de MER contact opnemen met:

Medisch Centrum Loovelden
Plaza 3
6852 RL Huissen
Telefoonnummer: 026 325 12 31
E-mail adres: mer@blespoels.nl
Website: https://mcl.praktijkinfo.nl/chronisch-pijn/